Τι είναι η αντλησιοταμίευση και η συνεισφορά της στο ενεργειακό σύστημα της Κρήτης

Πηγή – Τι είναι η αντλησιοταμίευση και η συνεισφορά της στο ενεργειακό σύστημα της Κρήτης

Του Δ. Γ. Χρηστάκη

Τι είναι η αντλησιοταμίευση; Η αντλησιοταμίευση είναι μια συνήθης μέθοδος διαχείρισης ενέργειας παγκοσμίως. Στην Ελλάδα υπάρχει εμπειρία στη ΔΕΗ. Η τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης χαρακτηρίζεται από μεγάλη τεχνική και οικονομική αξιοπιστία, είναι απόλυτα φιλική με το περιβάλλον και εύκολα εγκαταστάσιμη σε περιοχές που η τοπογραφία και η διαθεσιμότητα νερού τα επιτρέπει.

Η κλασική χρήση των αντλησιοτάμιευτήρων είναι η εξομάλυνση ακρότατων σε ενεργειακά συστήματα που παρουσιάζουν περιοδική αδυναμία κάλυψης της ζήτησης σε μονάδες που λειτουργούν σε αποδεκτούς βαθμούς απόδοσης και με φτηνό καύσιμο. Αλλη χρήση των αντλησιοταμιευτήρων είναι η αποθήκευση περίσσιας ενέργειας που παράγεται από αιολικά συστήματα.

Περιγραφή λειτουργίας

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (θερμοηλεκτρικές μονάδες και Αιολικά Πάρκα για την περίπτωση της Κρήτης) θα τροφοδοτεί τις αντλίες τις ώρες χαμηλής ζήτησης διατηρώντας ένα καλό βαθμό απόδοσης στις θερμικές Μονάδες και απορροφώντας την περίσσια ενέργεια των Αιολικών Συστημάτων όποτε αυτή εμφανί­ζεται. Έτσι το σύστημα παραγω­γής ανεβάζει το νερό από τη δεξαμενή υδροληψίας (κάτω δεξαμενή) στη δεξαμενή ταμίευσης (πάνω δεξαμενή) αποθηκεύοντας ενέργεια μέσω του σε υψηλή στάθμη νερού. Το αποθηκευμένο σε υψηλή στάθμη νερό παράγει ενέργεια μέσω του υδροστροβίλου τις ώρες αιχμής και καταλήγει πίσω στη δεξαμενή υδροληψίας.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία

Η τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης χαρακτηρίζεται από μεγά­λη τεχνική και οικονομική αξιοπιστία, είναι απόλυτα φιλική με το περιβάλλον και εύκολα εγκαταστάσιμη σε περιοχές που η τοπογραφία και η διαθεσιμότητα νερού τα επιτρέπει.

Στις 25 Φεβρουαρίου 1998 έγινε Επιστημονική συνάντηση για την εισαγωγή Αντλησιοταμιευτήρων στην Κρήτη με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Ενεργειακού Γραφείου της και στην οποία συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες από τη ΔΕΗ (κος Στεφανάκης Ι. και κα Γιγαντίδου Α. από τη ΔΕΜ, ο κος Αλεξαν δρίδης Σ. από την ΔΑΥΕ και η κα Πολιτοποΰλου Σ. από τη ΔΣΠ), το ΕΜΠ (καθ. Α.Ζερβΰς, Γκοργκοΐ-λης Μ. και Γ.Καράλης), το ΚΑΙΓΕ (κος Β.Αλεξάνδρου), τον ΟΑΝΑΚ (κ. Θ.Μαγγανάς), το Εργ.Αιολ.Ενέργειας του ΤΕΙ Ηρακλείου (καθ.Δ.Γ.Χρηστάκης και κα Σηφακάκη Χ.), και το Ενεργειακό Γραφείο Κρήτης (Δρ.Ν.Ζωγραφάκης, κος Δασενάκης Δ., κα Αργυράκη Α. και κα Σηφάκη Ό.). Στη συνάντηση αυτή φάνηκε καθαρά ότι από τις μελέ­τες που οι ανωτέρω φορείς έχουν κατά καιρούς εκπονήσει, προκύ­πτει το συμπέρασμα ότι οι αντλησιοταμιευτήρες μπορούν να απο τελέσουν σημαντικό παράγοντα’ για την εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης.

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

α.Να μειώσουμε το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Το κέρδος του φορέα εκμετάλλευσης του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης (όπως αυτό λειτουργεί σήμερα) σε καύσιμο μπορεί να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δραχμές το χρόνο με την εισαγωγή Αντλησιοταμιευτήρων.

β. Να αυξήσουμε τη διείσδυση στο Δίκτυο της ΔΕΗ Αιολικών Πάρκων

Εκτιμάται ότι με την εισαγωγή αντλησιοταμιευτήρων, το σύστημα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης θα μπορέσει να απορροφήσει ισχύ Αιολικών Μονάδων της τάξης των εκατο­ντάδων MW με προφανή μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου στο ελάχιστο τεχνικά δυνατό. Τα οικονομικά δεδομένα μιας τέτοιας ενέργειας αναμένονται εντυπωσιακά ελκυστικά.

γ. Να βελτιώσουμε την ποιότητα της ενέργειας (σταθεροποίηση της τάσης και της συχνότητας του δικτύου).

δ. Να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις εργασίας για ντόπιο επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό δυναμικό το οποίο θα μελετήσει, θα κατασκευάσει και θα συντηρήσει τα έργα. Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα μπορέσει να διαχυθεί στο εξωτερικό όπου οι συνθήκες τo επιτρέπουν

Η κλίμακα αυτών των έργων είναι, με πρώτη ματιά και συμφω να με μια επισκόπηση της ορεο γραφιάς και του υδατίνου δυναμικού της Αν.Κρήτης, τέτοια πού τα καθιστά εφικτά για ανάπτυξη με πολύ μεγάλο ποσοστό προστιθέμενης αξίας από ντόπιους φορείς

ε. Να βοηθήσουμε στη συνδυα σμένη διαχείριση του υδάτινου και του Αιολικού δυναμικού Κρήτης προσφέροντας λα νερό για άρδευση και και ηλεκτρική ενέργεια.

Ολα τα παραπάνω συζητήθηκαν στην Επιστημονική συνάντηση της 25 Φεβρουαρίου 1998 και πρόκειται να αναληφθούν πρωτοβουλίες από τους συμμετέχοντες φορείς για την επίτευξη μέρους ή και άλλων στόχων που θα πρόκυψουν απο τη δραστηριότητα των φορέων σε συνεργασίες που φάνηκε ότι μπορεί να αναπτυχθούν. Η συνάντηση αυτή ήταν συνάντηση σε επιστημονικό-ενημερωτικό επίπεδο και δεν έγιναν αποδεκτές οι θέσεις κανενός φορέα στο σύνολο τους όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο δημοσίευμα ημερήσιας τοπικής εφημερίδας. Το θέμα της αντλησιοταμίευσης είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορεί κανείς να υιοθετεί εύκολα απόψεις που δεν είναι καλά τεκμηριωμένες με μελέτες, μετρήσεις, και δοκιμές. Η ΔΕΗ είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει τις τεχνικές παραμέτρους του προβλήματος τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα μπορούν να ερευνήσουν, να σχεδιάσουν και να μελετήσουν λύσεις ενώ ο φορέας εκείνος που θα συντονίσει και θα ωθήσει προς την υλοποίηση των παραπάνω για χάρη των συμφε­ρόντων των Κρητικών είναι το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟΛΜΗ στις 07/03/98

Πηγή – Τι είναι η αντλησιοταμίευση και η συνεισφορά της στο ενεργειακό σύστημα της Κρήτης

Διαδώστε το άρθρο στα ιντερνετικά μέσα δικτύωσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *